top of page

Miten RekryKoulutus toimii?

RekryKoulutus on nopea, mutta erittäin tehokas malli kouluttaa ja rekrytoida uusia teknologia-alan erityisosaajia. Koulutus kestää kokonaisuudessaan kuuden kuukauden ajan, josta kandidaatti työskentelee yrityksen palveluksessa kolmen kuukauden ajan. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen yritys voi rekrytoida tämän täsmäkoulutetun kandidaatin palvelukseensa. Yrityksille RekryKoulutus on vahvasti ELY:n tukemaa, ja se tarjoaa mahdollisuuksia yritysten kasvulle ja työvoimatarpeiden täyttämiselle.

Kenelle

1. Yritykset, jotka rekrytoivat tai kouluttavat työntekijöitä

 

Yritykset, jotka etsivät uusia osaajia, ovat yksi kohderyhmistämme. Tarjoamme heille RekryKoulutuksia, joissa yhdistämme riskittömän rekrytoinnin korkealaatuisen koulutukseen. RekryKoulutuksen avulla etsimme ja koulutamme uusia osaajia suoraan yritysten tarpeiden mukaisesti. Koulutus perustuu työelämälähtöisiin oppimismenetelmiin ja hyödyntää moderneja oppimissisältöjä. Tavoitteenamme on varmistaa, että koulutuksen jälkeen valmistunut kandidaatti on valmiina menestymään työsuhteessa. Yritykset voivat luottaa siihen, että tarjoamme heille koulutettuja ja ammattitaitoisia työntekijöitä heidän tarpeitaan vastaaviin tehtäviin.

 

2. Työnhakijat, jotka työllistyvät RekryKoulutuksen kautta

 

Toinen kohderyhmämme ovat työnhakijat, jotka etsivät työllistymismahdollisuuksia. RekryKoulutuksen avulla heillä on mahdollisuus osallistua korkealaatuiseen koulutukseen, joka perustuu työelämälähtöisiin oppimismenetelmiin. Tämän koulutuksen avulla he voivat hankkia tarvittavia taitoja ja pätevyyksiä työmarkkinoille pääsemiseksi. RekryKoulutus ei vain tarjoa mahdollisuutta työnhakuun, vaan myös tukee heitä käytännön työssäoppimisen kautta. Työnhakijat voivat luottaa siihen, että tarjoamme heille laadukasta koulutusta, joka auttaa heitä menestymään työelämässä.

 

Me CoreSeer Companyssä sitoudumme tarjoamaan korkealaatuista koulutusta ja hyödyntämään uusinta teknologiaa sekä opiskelussa että työssäoppimisessa. Olemme motivoituneita auttamaan yrityksiä löytämään sopivia osaajia ja auttamaan työnhakijoita työllistymään RekryKoulutuksen avulla. Kaikki toimintamme pyrkii tukemaan opiskelijoidemme ja asiakkaidemme kehittymistä sekä menestymistä työelämässä.

Työelämälähtöistä RekryKoulutusta

people-working-in-office-P3DBYE3.JPG

1

Hakijat

Sopivan osaajan löytämisessä hyödynnämme omaa teknologiaamme. Matching platform -alusta löytää myös ne timantit, jotka saattavat ihmisälyltä jäädä jostakin syystä huomaamatta.

2

Opintopolku

Koulutamme tehtävään

– ainoana rekrykouluttajana räätälöimme jokaiselle opiskelijalle täysin henkilökohtaisen opintopolun yrityksen tarpeiden mukaan. Koulutettava kandidaatti opiskelee juuri sitä, mitä hän uudessa työssään tulee tarvitsemaan.

3

Menestys

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen kandidaatti on valmis jatkamaan tehtävää menestyksekkäästi työsuhteessa. Yrityksellä ei kuitenkaan ole rekrytointivelvoitetta, mikäli kandidaatin ammattitaito, osaaminen tai sopivuus tehtävään ei olisi riittävää.

RekryKoulutus

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Räätälöimme jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisen opintopolun yrityksen tarpeiden mukaan. Tämän ainutlaatuisen opintopolun avulla pystymme kouluttamaan henkilön suoraan haluttuun tehtävään.

Työelämälähtöinen koulutus

CoreSeer-RekryKoulutuksen koulutussisällöt ovat tulevaisuuskeskeisiä ja kansainvälisestikin tarkasteltuna erittäin korkeatasoisia. Opintoja suoritetaan modernisti verkko-oppimisympäristöissä kunkin opiskelijan henkilökohtaisen opintopolun mukaisesti. Vastaava opettaja seuraa ja tukee opintojen etenemistä.

Työssäoppiminen joustavasti

Yhdessä sovitun opiskelujakson jälkeen uudet tiedot ja taidot päästään viemään käytäntöön työssäoppimisen avulla. Työssäoppimisen aikana tuemme sekä opiskelijaa että yritystä kohti saumatonta ja menestyksekästä yhteistyötä.

Sertifikaatein todennettua osaamista

Koulutusten aikana kandidaatit voivat suorittaa omaan opintopolkuunsa liittyviä kansainvälisesti tunnustettuja ja arvostettuja sertifikaatteja. Osaamissertifikaatteja myöntävät monet eri opetusalan toimijat sekä teknologian toimittajat, kuten mm. IBM, Amazon, Google ja Microsoft.

DSCF9342.JPG
“Ammattiosaamiseni kehittyi kokonaisvaltaisesti! Kurssit olivat laadukkaita sekä yksilöllisesti kohdennettuja. Yhteys kouluttajaan oli hyvä ja avoin, ja apua sai aina kun sitä tarvitsin.”

Sampo | RekryKoulutus

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka kauan koulutus kestää?

RekryKoulutus kestää kokonaisuudessaan 5,5 kuukauden ajan – tästä ajasta työssäoppimista on kolme kuukautta, joka suoritetaan työantajan palveluksessa.

Velvoittaako koulutus rekrytointiin?

RekryKoulutuksen tavoitteena on aina rekrytointi; koulutus ei kuitenkaan velvoita yritystä rekrytointiin.

Kuinka koulutus järjestetään?

Koulutus koostuu sekä opintojaksosta että käytännön harjoittelusta työpaikalla. Opintojakson aikana opiskelija kouluttautuu tuleviin työtehtäviin henkilökohtaisen opintopolun avulla.

Opiskelu toteutetaan verkko-oppimisympäristöissä hyödyntäen korkeatasoisia koulutussisältöjä ja oppimismenetelmiä. Vastaava opettaja seuraa ja tukee kandidaatin opintojen etenemistä.

Mitä koulutus maksaa?

Yrityksille RekryKoulutus on vahvasti ELY:n tukemaa.​

 

Paikkakunnasta riippuen yritykselle yhden koulutetun henkilön koulutuskustannus on alkaen 2970 € + alv.

 

Koulutukseen valitulle kandidaatille koulutus on maksutonta.

Maksetaanko koulutuksen ajalta palkkaa?

Koulutuksen ajalta ei makseta palkkaa.

Täytyykö yrityksen tietää tarkasti, mihin rooliin etsitään tekijää?

Ei välttämättä täysin, mutta mitä tarkemmin osaamistarvetta pystytään määrittelemään, sitä paremmin pystytään löytämään ja kouluttamaan sopiva henkilö tehtävään. 

Usein myös ohjelmaan hakevien tausta ja kiinnostus vaikuttavat lopullisen roolin muodostumiseen.

Ota yhteyttä!

  • Facebook
  • LinkedIn

Kiitos yhteydenotostasi!

bottom of page