top of page

Opetus tekoälyn avulla - Miten opettajat hyödyntävät ChatGPT:tä?

Tekoälyn käyttö koulutuksessa ja opetuksessa on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Tekoälyratkaisut tarjovat opettajille ja opiskelijoille uusia mahdollisuuksia oppimisen nopeuttamiseen ja parantamiseen. OpenAI on esitellyt blogissaan "Teaching with AI" useita tarinoita opettajista, jotka hyödyntävät ChatGPT:tä opiskelijoiden oppimisen parantamiseen, ja antavat vinkkejä, miten aloittaa työkalun käyttö opetuksessa.


Yksi esimerkki ChatGPT:n käytöstä opetuksessa on Old Dominion -yliopiston opetusteknologian professori, Dr. Helen Crompton. Hän kannustaa opiskelijoitaan käyttämään ChatGPT:tä eri rooleissa, kuten väittelykumppanina, rekrytoijana tai uutena pomona. Hän huomauttaa, että tiedon tutkiminen "keskustelemalla" auttaa opiskelijoita ymmärtämään materiaaliaan uusin silmin ja antaa uutta näkökulmaa aiheeseen.


Toinen esimerkki on Espanjan Universidade da Coruñassa toimiva professori Fran Bellas. Hän suosittelee opettajia käyttämään ChatGPT:tä apunaan kysymysten ja testien laadinnassa sekä opintosuunnitelmien luomisessa. Bellas uskoo, että ChatGPT voi auttaa opettajia varmistamaan, että kysymykset ovat opiskelijoiden oppimistason kannalta sopivia ja yksilöllisiä. Lisäksi ChatGPT:n luomat ideat ja opetusvinkit voivat antaa uusia ideoita opettajille.


ChatGPT:tä voidaan myös hyödyntää kielitaidon kehittämisessä. Etelä-Afrikan Johannesburgin yliopiston tutkimuspäällikkö, Dr. Anthony Kaziboni, opettaa opiskelijoita, jotka pääasiassa eivät puhu englantia luokkahuoneen ulkopuolella. Kaziboni uskoo, että englanninkielen taidon hallitseminen on suuri etu akateemisessa maailmassa. Hän kannustaa opiskelijoitaan käyttämään ChatGPT:tä käännösapuna, parantamaan englannin kirjoitustaitoaan ja harjoittelemaan keskustelua englanniksi.

Kriittisen ajattelun opettaminen on yksi Geetha Venugopalin tehtävistä Amerikan kansainvälisessä koulussa Intiassa. Hän vertaa AI-työkalujen opettamista vastuulliseen internetin käyttöön opetustyössään. Hän korostaa opiskelijoilleen, että ChatGPT:n antamat vastaukset eivät aina ole luotettavia ja tarkkoja. Hänen tavoitteensa on auttaa oppilaita ymmärtämään, että heidän tulisi ajatella kriittisesti ennen tiedon hyväksymistä ja varmistaa tieto toisesta lähteestä.


Artikkelissa esitellään myös muutamia esimerkkejä kysymyksistä, joita opettajat voivat esittää ChatGPT:lle ja joista he voivat saada apua opetustyöhön. Opettajat voivat esimerkiksi pyytää ChatGPT:tä suunnittelemaan oppituntisuunnitelman tai selittämään jokin käsite yksinkertaisesti ja antamaan esimerkkejä aiheesta. On tärkeää huomata, että ChatGPT:tä ei tulisi pitää ainoana asiantuntijana opetuksessa. Opettajat ovat edelleen asiantuntijoita, jotka päättävät, miten ja milloin käyttää ChatGPT:tä opetuksessa. ChatGPT:llä on rajoituksensa, ja sen tuottama tieto ei aina ole täysin oikeaa. Opettajien tulisi myös arvioida, sopiiko ChatGPT:n käyttö juuri heidän opetukseensa.


OpenAI:n blogi "Teaching with AI" tarjoaa arvokasta tietoa ChatGPT:n käytöstä opetuksessa ja kannustaa opettajia kokeilemaan erilaisia tapoja hyödyntää tekoälyä oppimisen tehostamiseen. Kuten aina, opettajien ammattitaito ja kokemus ovat tärkeimmät tekijät opetuksen laadun varmistamisessa, ja ChatGPT voi olla vain yksi työkalu opettajien työssä.

CoreSeer Company hyödyntää näitä ja vastaavia esimerkkejä ja vinkkejä oman opetustyönsä kehittämisessä ja koulutuksissa. ChatGPT:n käyttö tarjoaa laajasti uusia mahdollisuuksia oppimisen edistämiseen ja opetustyön tehostamiseen.


Lopuksi, on tärkeää muistaa, että opettajat ovat ammattilaisia, jotka päättävät miten, milloin ja kuinka paljon he hyödyntävät tekoälyratkaisuja omassa opetuksessaan. ChatGPT voi olla arvokas työkalu opetuksessa, mutta sen käyttöä tulisi aina ohjata pedagogiset tavoitteet ja oppilaiden tarpeet.


Lähteet:

コメント


bottom of page