top of page

Mikä on GPT?

Updated: Aug 24, 2023

Olet varmasti kuullut termin "GPT" mainittavan usein keskustellessa tekoälystä. Mutta mitä GPT todella tarkoittaa ja miksi se on niin merkittävä?


GPT eli "Generative Pre-trained Transformer" on avoimen lähdekoodin tekoälyarkkitehtuuri, joka käyttää neuroverkkoja luodakseen ennusteita ja tuottaakseen luovaa sisältöä, kuten tekstiä, kuvia tai ääntä. GPT on kehittynyt huomattavasti vuosien varrella. Esimerkiksi OpenAI on julkaissut useita eri malleja (ns. yksittäinen tekoäly). OpenAI:n mallit ovat yhä kattavampia ja tehokkaampia, mutta tärkeimpänä ne ovat kaikkien saatavilla ja ovat tavoittaneet erittäin suuren määrän ihmisiä.


GPT:ssä olennainen osa on sen ennakkokouluttaminen tai "pre-training". Tämä tarkoittaa sitä, että neuroverkko altistetaan suurelle määrälle tekstidokumentteja ja opetetaan löytämään niistä yhteyksiä, säännönmukaisuuksia ja merkityksiä. Tämä ennakkokoulutus antaa GPT:lle vankan perustan ymmärtää ja tuottaa kieltä luontevasti ja luovasti.


GPT:llä on valtava potentiaali monilla eri aloilla. Sitä voidaan käyttää luomaan käännöksiä, tekemään tiivistelmiä, kehittämään oikeasti älykkäitä chatbotteja tai auttamaan kirjailijoita luomaan kirjoja. GPT voi myös auttaa tiedejulkaisujen kirjoittamisessa ja vastata kysymyksiin perustuen saatavilla olevaan tietoon. Sen sovellukset ovat rajattomat ja sen potentiaali vain kasvaa.


Vaikka GPT on merkittävä saavutus tekoälyssä, sillä on myös omat haasteensa. Yksi suurimmista haasteista on "bias" eli vinouma, joka tarkoittaa, että GPT saattaa tuottaa sisältöä, joka ei ole tasapainoista tai objektiivista. Se voi heijastaa ennakkokoulutuksen aikana käytettyjä tekstidokumentteja ja niiden sisältämiä virheitä. Tämä on tärkeää tiedostaa, kun käytetään GPT:tä.


Useat toimijat, kuten OpenAI ovat tiedostaeet nämä haasteet ja työskentelevät jatkuvasti parantaakseen GPT-mallien toimintaa. Niitä kehitetään jatkuvasti ja toimijat pyrkivät parantamaan niiden objektiivisuutta ja tasapuolisuutta.


GPT-mallien kehittyminen on innostavaa ja niiden potentiaali on valtava. Tämä avaa ovia uudenlaiselle luovuudelle, tiedonkäsittelylle ja asiakaskokemukselle. CoreSeerin asiantuntijana voimme koulutuksien kautta auttaa sinua ymmärtämään ja hyödyntämään GPT:n mahdollisuuksia yrityksesi kontekstissa. Jatkamme myös tekoälyn seurantaa laajasti ja varmistamme, että pysyt ajan tasalla tästä kiinnostavasta työelämää muuttavasta aihealueesta.

コメント


bottom of page